Ekonomika

ASTRON je v českém i evropském měřítku přední polygrafická společnost, mezi jejíž charakteristické znaky patří zejména všestranná stabilita a dynamický rozvoj.

     Finanční stabilita

ASTRON vlastní všechny nainstalované technologie, a pro další rozvoj tak není vázán leasingovými ani úvěrovými smlouvami. Nové technologie pořizuje převážně z vlastních zdrojů nebo pomocí krátkodobých spotřebitelských úvěrů. Na vybrané technologie čerpá zdroje ze strukturálních fondů EU.

Firemní politiku nezadluženosti považuje ASTRON za jeden z klíčových faktorů úspěšného podnikání a všechny své závazky platí řádně a včas.

Roční obrat celé skupiny přesahuje 500 milionů korun. Základní jmění společností skupiny ASTRON je na obor polygrafie poměrně vysoké a činí celkem 100 milionů Kč.

     Stabilita zákazníků

Naši zákazníci jsou spokojení, zůstávají u nás a jejich dobré reference přivádějí zákazníky nové.

     Personální stabilita

Na klíčových pozicích skupiny ASTRON se lidé příliš nemění. Pro jejich maximální nasazení a loajalitu si je ASTRON chce udržet a na druhou stranu zaměstnanci nemají v ASTRONu důvod svou inspirativní práci měnit.

     Dynamický růst

Pevný základ a dobré postavení je třeba udržovat a rozvíjet. Proto ASTRON neustále zlepšuje své procesy i technologie. Roste společně se svými zákazníky a nabízí jim vždy současná, progresivní řešení. Do vybavení ASTRON investuje každoročně až 2 miliony eur – například do rozšíření ofsetové i digitální tiskárny, do informačních systémů a aplikací pro pružný workflow. Smyslem těchto investic je udržet vysokou kvalitu klientského servisu.

Scroll to top