Společenská odpovědnost

     Životní prostředí

ASTRON maximálně dbá na ochranu životního prostředí a také na zdraví a bezpečnost při práci. Dáváme vždy přednost „čistým“ technologiím.

Recyklujeme: Pečlivě třídíme odpad, který připolygrafické výrobě vzniká, například při ořezávání tisků. Zejména se jedná o odpad papírový, který se po zpracování v papírnách znovu používá.

Likvidujeme výpary: Vzduch ve všech našich prostorách je naprosto nezávadný pro zdraví. Případné těkavé organické látky v odpadním vzduchu z tiskáren, které mohou škodit zdraví, ihned spalujeme. Při tomto procesu se narušuje struktura těkavých organických látek a tyto látky se následně rozkládají na oxid uhličitý a vodní páru. Teplo z naší spalovny se rekuperuje a zpětně využívá k vytápění tiskařských hal.

Využíváme latex a UV: Při tisku nejmodernějšími technologiemi latexového a UV tisku žádné škodlivé těkavé látky vůbec nevznikají. Na UV tiskárnách tiskneme pomocí ekologicky nezávadných inkoustů s certifikátem Evropské komise Nordic Swan.

Máme čisté CTP: Používáme tzv. „bezprocesní CTP“, přímý osvit tiskových desek laserem.Výsledkem jsou nulové emise škodlivin a používaná voda nekontaminuje odpadní vody.

Udržujeme certifikáty: Jako jedna z mála polygrafických společností jsme držiteli certifikátu ISO pro životní prostředí (ISO 14000:2005) a také certifikátu v řízení kvality (ISO 9001:2008).

Omezujeme alkohol v ofsetovém tisku: Pokud je to nutné, používáme alkohol při ofsetovém tisku jen v minimálním množství. To snižuje dopady na životní prostředí.

Obejdeme se bez PVC: Klient si místo polyvinylchloridu (PVC) může zvolit materiály, které tuto látku neobsahují a jsou založené na polyetylentereftalátu (PET).

Tiskneme na šetrný papír: Klienti si pro své zakázky mohou zvolit papíry s certifikátem FSC® (Forest Stewardship Council, č. licence: FSC-C115625) nebo PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification, TD CFCS 2002:2013). Takové papíry pocházejí z lesů obhospodařovaných šetrně podle příslušných norem.

     Chráněná dílna

ASTRON aktivně pomáhá lidem, kteří to v kvůli zdravotnímu postižení mají v životě těžší než ostatní. A nejde jen o pár pracovních míst: na bezbariérových pracovištích ASTRONu v současnosti pracuje až 25 kolegyň a kolegů s těžkým zdravotním postižením. Uplatňují se hlavně v oblasti malonákladového tisku, kde obstarávají náročné a přesné ruční práce při skládání, vázání, řezání, falcování, kompletování a celé řadě dalších prací. Lidem se zdravotním hendikepem tak ASTRON umožňuje získat ekonomickou nezávislost a pracovat ve férovém prostředí bez mezilidských i fyzických bariér.

     Projekty EU

ASTRON realizuje řadu projektů podpořených z prostředků Evropské unie. Projekty jsou zaměřené především na inovaci výrobních technologií a procesů, ochranu životního prostředí a rozvoj společnosti. Mezi cíle těchto projektů patří upevňování tržního postavení, zvyšování produktivity, snižování nákladů, omezování odpadů a emisí, tvorba nových pracovních míst apod.

     Etický a sociální audit

Etika je součástí firemní strategie, proto provádíme etický a sociální audit. Cílem auditu je analýza sociálního klimatu ve společnosti, zjištění rozsahu morálních konfliktů v pracovním prostředí, zlepšení motivace zaměstnanců a ozdravení mezilidských vztahů. Navržená opatření pak znamenají veliký přínos pro management firmy.

     Péče o historické dědictví

Skupina ASTRON group zakoupila zámek v obci Ratměřice na Benešovsku, se záměrem probudit jej znovu k životu a zachránit tak nejen chátrající objekt, ale i zanedbaný zámecký park, který je proslulý nejvyššími sekvojovci v ČR.

Rekonstrukce této kulturní památky proběhla v souladu s požadavky památkového ústavu tak, aby byl v co nejvyšší možné míře zachován původní ráz historického areálu. Ukončena byla v závěru roku 2015.

Realizaci významně usnadnila podpora z Regionálního operačního programu Střední Čechy, celkový objem finančních prostředků činil 41 905 538,83 Kč.

Budoucí návštěvníci se mohou těšit nejen na ubytovací zařízení s restaurací Sekvoia, ale také na uměleckou galerii, dendrologickou expozici či oddací a koncertní síň, která nabídne výjimečné místo pro pořádání svateb a řady společenských událostí. Pro firemní klientelu jsou k dispozici prostory pro konference a prezentace.

Tisková zpráva ke stažení

Ratměřice leží na jihu Středočeského kraje, asi 8 km východně od Votic. Zdejší barokní zámek nechal svobodný pán Jan Kořenský z Terešova vystavět kolem poloviny 18. století. V druhé polovině 19. století dal zámku novorenesanční podobu Otto Chotek. Chotkové se také zasloužili o zdejší cenný zámecký park. Nedaleko Ratměřic se nachází Jankov, kde se 6. března 1645 odehrála významná bitva třicetileté války.

     Školicí středisko

Společnost ASTRON print, s.r.o. vybudovala v Ratměřicích moderní školicí středisko, které v rámci ČR poskytuje ojedinělé vzdělávací možnosti v oboru polygrafie. Školicí středisko o kapacitě 44 míst, jehož součástí jsou učebny, kanceláře a další zázemí, je primárně určeno pro zaměstnance skupiny ASTRON. Kapacity školicího střediska jsou však také k dispozici partnerům skupiny ASTRON – významným zákazníkům a dodavatelům, kterým chybí vhodné prostory pro školení.

Scroll to top